Cyberkultura 3.0

dni
godzin
minut
sekund

pozostało do rozpoczęcia konferecji

Zaproszenie

Ośrodek Badań nad Mediami

Instytutu Filologii Polskiej

wraz z zespołem badawczym
„Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Instytutu Prawa i Ekonomii


oraz Akademią Prawa Nowych Technologii


na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN

w Krakowie


zapraszają do udziału

w interdyscyplinarnej konferencji naukowej.

Tematyka

Proponujemy refleksję nad następującymi zagadnieniami:

Prawne konteksty cyberkultury

Czy implementacja dyrektywy 2019/790 zrewolucjonizuje zasady dostępu do prasy w internecie?
Wyzwania polityki medialnej, prawa prasowego i autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym.
Smart contracts i inne przejawy progresji prawa nowych technologii w mediach.
Projekt Prawa komunikacji elektronicznej  a współczesne media.
Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w komunikacji.
Miejsce cyberkutury w cyberatakach i cyber-wojnie – prawne podejście do doskonalenia uczestników wojny.

Cyberkultura
w świetle badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz praktyk socjokulturowych

Cyborgizacja człowieka – hybrydy technologiczne i bio-technologiczne konfiguracje.
Sztuczna inteligencja (AI), wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR), „zmieszana” rzeczywistość (MR) a pola działań i komunikacji współczesnego użytkownika.
Kompetencje cyfrowe i kompetencje przyszłości a nowe elity władzy i życie w kapitalizmie informacyjnym Kultura Web 3.0, i nowe strategie działań twórczych (literatura-sztuka-biznes-przemysły kreatywne)
Femboty, sexboty – ponowoczesne obiekty pożądania w kontekście humanistyki cyfrowej.
Posthumanizm i transhumanizm jako nowe paradygmaty badań nad cyberkulturą i ich użytkownikami.
Czatboty i gry problemowe w terapii, edukacji i profilaktyce chorób: wyzwania etyczne i twórcze.
Interfejsy technologiczno-humanistyczne oraz roboty humanoidalne – nowe wzorce komunikacji i interakcji.
Od mediów tradycyjnych do post-mediów i biomediów.

Komitet organizacyjny konferencji

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – przewodnicząca
agnieszka.ogonowska@up.krakow.pl

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP – vice-przewodniczący
bogdan.fischer@up.krakow.pl

dr Jakub Kosek – sekretarz
jakub.kosek@up.krakow.pl

mgr Marcin Chudoba
marcin.chudoba@up.krakow.pl

dr Marcin Mazgaj
marcin.mazgaj@up.krakow.pl

dr Maria Rożnowska
maria.rożnowska@up.krakow.pl

Ważne informacje

Kontakt

Adres mailowy komitetu organizacyjnego: cyberkultura@up.krakow.pl